Vasemmistoliitto edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Espoossa

4.10.2023

Espoo on kaupunki, joka haaveilee olevansa "vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa" , kertoo Espoo-tarina eli Espoon kaupungin strategia. Tämän vision saavuttaminen vaatii päättäväistä työtä ja pyrkimystä varmistaa, että jokainen kaupunkilainen tuntee itsensä arvostetuksi ja huomioiduksi. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kulmakiviä tämän tavoitteen saavuttamisessa ja Espoon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta on merkittävässä roolissa tämän edistämisessä.

Toimikunta on käsitellyt laajaa kirjoa aiheita, suunnitelmia ja aloitteita, jotka liittyvät toimialojen ja yksiköiden toimintakulttuuriin. Vasemmistoliiton edustajana tehtäväni on ollut varmistaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat huomioituna, ja kaupungin henkilöstö – johtajista työntekijöihin – ymmärtää, mitä nämä aiheet pitävät sisällään. On ollut antoisaa osallistua keskusteluihin siitä, miten erilaiset ihmisryhmät ja yksilöt otetaan huomioon kaupungin palveluissa. Kuten moni meistä tietää, näiden teemojen käsittely voi olla haastavaa, erityisesti silloin, kun omakohtaista kokemusta puuttuu. 

Tereza Dickson on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen 2021-2025.

Tässä työssä olen pyrkinyt tuomaan esille tavallisten asukkaiden kokemuksia ja tarpeita, jotta päätöksenteko olisi mahdollisimman moniäänistä ja kaikkia hyödyttävää.  Huomionarvoiset saavutukset ovat olleet rasismin vastainen sitoumus ja yhteistyö Helsinki Priden kanssa. Nämä ovat osoittaneet, että kaupunki haluaa konkreettisesti edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Nyt on tärkeää varmistaa, että nämä sitoumukset ja yhteistyöt todella näkyvät käytännön toimissa ja päätöksissä.

Vaikka saavutuksia onkin, on myös törmätty haasteisiin. Asumisen ja maankäytön periaatteiden lausunto ei valitettavasti saanut toivottua huomiota. Omassa panoksessani korostui segregaation ja kestävyyden näkökulma. Lisäksi huomasin, että sana "tasa-arvo" puuttuu useiden kymmenien sivujen dokumentista kokonaan. Tämä on herättänyt huolen siitä, että tasa-arvo ei aina ole riittävän keskeisessä roolissa päätöksenteossa. Tämä on haaste, jonka vasemmistoliitto haluaa ratkaista.

Kun katson taaksepäin toimikunnassa kuluneeseen aikaan, voin olla ylpeä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Jatkamme työtä vahvasti kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Espoota. On ollut erityisen antoisaa, että valtuustoryhmien edustajat ovat päässeet yhteiseen dialogiin tämän aiheen parissa. Olen iloinen siitä, että saan olla edustamassa vasemmistoliittoa ja jatkaa työskentelyä toimikunnassa valtuustokauden loppuun saakka. Yhdessä voimme rakentaa Espoosta paikan, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja vaikuttaa.


Tereza Dickson

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen