Valtuuston enemmistö kumartaa suurituloisille ja laiminyö palvelut ja velkaantumisen hillinnän

23.10.2020

Maanantaina 19.10.2020 Espoon kaupungin valtuusto kokoontui päättämään tuottavuus- ja sopeutusohjelman hyväksymisestä vuosille 2020-2025. Vasemmistoliitto irtaantui jo neuvotteluista jo aiemmin, kun kävi ilmi, että sopeuttamisneuvotteluiksi kutsuttu paketti sisälsi lähinnä leikkauksia ja säästöjä.

Maanantaina 19.10.2020 Espoon kaupungin valtuusto kokoontui päättämään tuottavuus- ja sopeutusohjelman hyväksymisestä vuosille 2020-2025. Vasemmistoliitto irtaantui jo neuvotteluista jo aiemmin, kun kävi ilmi, että sopeuttamisneuvotteluiksi kutsuttu paketti sisälsi lähinnä leikkauksia ja säästöjä.

 

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Kari Uotila korosti ryhmäpuheenvuorossaan sitä, että sopeuttamiselle on tarvetta, mutta sen täytyy näkyä myös tulopuolessa. ”Kolmesta tittelistä on vaikea kilpailla yhtä aikaa. Alhaisesta veroprosentista, pienestä velkaantumisesta tai parhaista palveluista. Siinä käy herkästi niin, että kun yhdelle kumartaa, niin helposti kahdelle pyllistää. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä nyt on ikävä kyllä käymässä niin, että kumarretaan mannersuomen neljänneksi alhaisimmalle veroprosentille, mutta samalla kyllä pyllistetään velkaantumisen hillinnälle ja hyvien palvelujen tarjoamiselle.”
 

Ohjelman mukaan leikkauslistojen kohteeksi joutuu sietämättömällä tavalla niin sote-puoli kuin opetus- ja varhaiskasvatuspuolikin. Vasemmistoliitto yhtyikin Vihreiden esittämään ekologisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti kestävämpään vaihtoehtoon, jossa tavoitellaan muun muassa maltillista 0,25% korotusta tuloveroprosenttiin. Lisäksi Vasemmistoliitto esitti ohjeellisuustoivomuksen, joka olisi estänyt sen, että verokuri ja menolinja pysyy samana huolimatta maailmassa tapahtuvista muutoksista.

 

”Säästöohjelma, jota valtuuston enemmistö Kokoomuksen johdolla on hyväksymässä aiheuttaa kärsimystä heille, joille haasteita elämässä on muutenkin kertynyt,” toteaa valtuutettu Tiina Ahlfors.

 

”Samaan aikaan koronan inhimillisistä vaikutuksista on jo hieman hajua ja vaikutukset vain syvenevät. Hinta tulee näkymään euroissa, hoitovelkana ja inhimillisen kärsimyksen lisääntymisenä, sekä töistä ja opinnoista poissaoloina. Sen rinnalla kuntaveroprosentin latistava vaikutus työn innolle, jos sitä nyt onkaan, on aika pientä. Vasemmiston ja Vihreiden vaihtoehtoisessa esityksessä säästöjen kohteita on tasapainotettu sopuesitystä paremmin, esimerkiksi opetustoimeen ja varhaiskasvatuksen toimeen kohdistuvia toimia on rajattu. Tällä saataisiin paremmin turvattua muun muassa avustaja resurssien säilyminen. Näistä säästetään pohjaesitysten pohjalta varmasti ensin,” jatkaa Ahlfors puheenvuorossaan.

 

Valtuustosalissa keskustelu äityi yrityksille selostaa leikkauslistat mustasta valkoiseksi, johon valtuutettu Jaana Wessman totesi osuvasti, että ”jos ei halua kuulla toisten ihmisten tulkintoja siitä, että mitä ne euromääräiset leikkaukset käytännössä tarkoittaa, niin silloin pitää itse kertoa että mitä ne tarkoittaa. Ei niin, että kirjoitetaan leikattavan x miljoonaa euroa ja sen jälkeen luetellaan, että mistä kaikkialta niitä ei ainakaan leikata.”
 

On valitettavaa, että valtuuston enemmistö torppasi sekä Vasemmiston esittämän ohjeellisuustoivomuksen, että Vihreiden Vasemmiston kannattaman esityksen huomattavin äänin. Kaupungin on tärkeää tehdä sellaisia päätöksiä, joilla pidetään oikeudenmukaisesti kaikki mukana ja siihen tärkeään työhön Vasemmistoliitto on sitoutunut nyt ja tulevaisuudessa.