YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja

Ville Uusivuori
ville.uusivuori@iki.fi
040 706 3239

Sihteeri hallituksen jäsen

Marja Leena Heikkinen
male.heikkinen@gmail.com
046 877 3181

Taloudenhoitaja

Tuija Kinnunen, tuijakinn@outlook.com

Hallitus

Said Moradi,  varapuheenjohtaja, SaidMoradi.sm@gmail.com
Mari Rummukainen, mari.rummukainen@outlook.com
Jouni Salminen-Mänttäri, jouni.salminen@paperiliitto.fi
Hannele Krohn, hannelek.krohn@gmail.com
Matti Mäkelä, mattmak36@gmail.com
Mikko Poutiainen, mikko.p.poutanen@gmail.com
Simo Kaavajärvi, kaavajarvi@me.com

Varajäsenet

Kari Uotila, karia.uotila@gmail.com
Janne Ruokonen, ruokonenj@yahoo.com
Jukka Karhula, jukka.karhula@kolumbus.fi
Marja Leena Heikkinen
Tuija Kinnunen
 

Ota yhteyttä:

Espoon Vasemmisto ry
Komeetankuja 1 D
vasespoo@gmail.com
puh.  0400 660655