YHTEYSTIEDOT

Varapuheenjohtaja

Ville Uusivuori
ville.uusivuori@iki.fi
040 706 3239

Sihteeri hallituksen jäsen

Marja Leena Heikkinen
male.heikkinen@gmail.com
046 877 3181

Tiedotus hallituksen jäsen

Mari Rummukainen
mari.rummukainen@outlook.com
050 369 2719

Taloudenhoitaja

Tuija Kinnunen

Hallitus

Jukka Karhula
Said Moradi
Jouni Salminen-Mänttäri

Varajäsenet

Rita Alarinta
Hannele Krohn
Matti Mäkelä
Riitta Tuokko

Ota yhteyttä:

Espoon Vasemmisto ry
Komeetankuja 1 D
vasespoo@gmail.com
puh.  0400 660655