YHTEYSTIEDOT

Varapuheenjohtaja

Ville Uusivuori
ville.uusivuori@iki.fi
040 706 3239

Sihteeri hallituksen jäsen

Marja Leena Heikkinen
male.heikkinen@gmail.com
046 877 3181

Taloudenhoitaja

Tuija Kinnunen

Hallitus

Said Moradi
Mari Rummukainen
Jouni Salminen-Mänttäri
Hannele Krohn
Matti Mäkelä
Mikko Poutiainen
Simo Kaavajärvi

Varajäsenet

Kari Uotila
Janne Ruokonen
Jukka Karhula
Marja Leena Heikkinen
Tuija Kinnunen
 

Ota yhteyttä:

Espoon Vasemmisto ry
Komeetankuja 1 D
vasespoo@gmail.com
puh.  0400 660655