Ajankohtaista

Nuorison hyvinvoinnin heikkenemisen trendi näkyy Espoossa, vasemmisto vaatii toimenpiteitä

Nuorten hyvinvoinnin heikkeneminen jatkuu Espoossa ja kuluvan vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Vasemmisto vaatii toimia nuorten tilanteen parantamiseksi.

Oittaan ulkoilualueelle vihdoin esteetön wc -ja huoltorakennus

Oittaan ulkoilualueen kävijämäärät ovat suuria ja alueelle on pitkään suunniteltu wc -ja huoltorakennusta. Vasemmisto edellyttää esteetöntä uudisrakentamista, joka toteutuu tässä hankkeessa.

Vasemmiston mielestä nuorisotyöttömyys ja muu nuorten hyvinvointiin liittyvä heikkeneminen vaativat päättäjiltä välittömiä toimia

Ennakkotilinpäätöksen perusteella asetetut tavoitteet erityisesti nuorten hyvinvoinnin suhteen eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Vasemmiston mielestä tähän pitäisi nyt kiinnittää erityistä huomiota.

Länsi-Espoon lukiohanke etenee

Vasemmisto peräänkuulutti liikunta- ja nuorisolautakunnan näkemystä nuorisoa ja liikuntaa koskevissa asioissa.

Vasemmisto asettui tukemaan Espoonjokilaakson luontoarvoja

Vuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa hyväksyttiin vastusteluista huolimatta kaksi suurta asemakaava-aluetta.

Vasemmisto onnistui budjettineuvotteluissa: Puistoruokailupilotti Espooseen, välttämätön lisämääräraha varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja nuorisolle

Suomenkieliseen perusopetukseen saatiin lisärahoitusta 7 miljoonaa, varhaiskasvatukseen kaksi miljoonaa sekä lukio-opetukseen miljoonan verran. Vasemmiston ajama puistoruokailu alkaa pilottina.

Vasemmisto budjettineuvotteluihin kasvatus ja koulutus edellä

Kokoomuksen veroale peruuntui, joten nyt olisi mahdollista panostaa kasvatuksen ja koulutuksen palveluihin, joita Espoon säästö-ohjelma on moukaroinut viime vuosina.

Veroprosentin alennus ei ole vastuullista talouspolitiikkaa, jos se kustannetaan lasten ja nuorten palveluista leikkaamalla

Espoo kompensoi hallituksen päätöksiä tonttikeinottelijoille, mutta ei lapsille ja nuorille. Kipeästi tarpeelliset uudet päiväkodit ja koulut saavat tyytyä vähemmän optimaalisiin alueisiin.

Vasemmisto huolissaan: Espoon lapsimäärä kasvaa, kasvun ja oppimisen toimialan rahoitus ei

Työttömyys ei näytä taittuvan ja resurssipula vaikuttaa kaikissa rakenteissa. Kasvun ja oppimisen toimialalle (Koto) ei tahdo Espoossa löytyä millään rahaa, vaikka lapsimäärä on reippaassa kasvussa.

Vasemmisto puolsi laajennettua kirjastohanketta

Laajennettu kirjastohanke hyväksyttiin, uusi kaupunginhallituksen puheenjohtaja valittiin ja valtuutettu Antero Laukkasta kiitettiin mittavasta valtuustourasta.

Vasemmisto vaati arvostusta kaikille asumisen muodoille, Perussuomalaiset paremmuusjärjestystä tulotason ja asumismuodon mukaan

Vasemmistoliiton Kari Uotila joutui jälleen korjaamaan vuokra-asumiseen liittyviä ennakkoluuloja Espoon valtuuston kokouksessa.

Vasemmisto kommentoi tarkastuskertomusta: Kriisivuosien jälkeisiin palvelutarpeisiin ei ole kyetty vastaamaan riittävästi

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Aavaparta otti tarkastuskertomusta käsittelevässä ryhmäpuheenvuorossaan kantaa palvelupuutteisiin ja työntekijöiden uupumukseen.

Kaupungintalon purkamispäätös sinetöi valtuustotalon kohtalon

Espoon Vasemmisto oli ainoa poliittinen ryhmä, joka nosti esiin, että kaupungintalon purkupäätös tarkoittaa käytännössä myös valtuustotalon purkamista.

Espoon valtuustossa jälleen leimaavia puheenvuoroja vuokralla asumisesta

Valtuuston kokouksessa kuultiin jälleen ajastaan jälkeen jääneitä puheenvuoroja vuokralla asumisesta ja sen vaikutuksesta asuinalueen viihtyisyyteen.

Vasemmiston mielestä Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelma estää ratkaisemasta ongelmia espoolaisten palveluissa

Tarkastuslautakunta ja valtuutetut ovat huolissaan espoolaisten palveluista sekä pidentyvistä jonotusajoista. Samaan aikaan kuitenkin halutaan pitää TAKE-ohjelmasta kiinni täysin kritiikittömästi.

Espoon Vasemmisto mukana budjettisovussa - leikkausten terävin kärki tasoitettiin

Vasemmisto haluaa taata opettajien, hoitajien, avustajien, nuorisotyöntekijöiden sekä perusopetuksen toimintaedellytykset.

Vasemmisto huolissaan: Espoon eriarvoistava asuntopolitiikka tulee nostamaan asumisen hintaa

Kaavoituksen ja asuntotuotannon rajoittaminen tulee Espoossa johtamaan hinnannousuun. Riittämätön vuokra-asuntotuotanto nostaa väistämättä vuokria, jotka ovat nytkin monelle kohtuuttoman korkeita.

Espoo selviää tulevista kriiseistä paremmin, jos työntekijöistä pidetään huolta

Osavuosikatsauksessa Espoon talous todettiin vahvaksi, mutta osalla toimialoista oli edelleen näkyvissä esimerkiksi mielenterveysongelmien määrän nousua.

Vasemmisto vetoaa Espoon valtuustotalon puolesta - perusteluna kestävä kehitys

Vasemmistolla on alkamassa haastava syksy, jossa on paljon epävarmuustekijöitä. Päätösten tulee pohjata järkeviin perusteluihin. Kaupunkikehittämisen tulisi tukea asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita.

Espoon Vasemmisto järjestää kesän aikana tapahtumia koko perheelle

Kulttuurituottajaopiskelija Terhi Suokas tulee vahvistamaan Espoon Vasemmiston tiimiä eduskuntavaalien ajan kestävässä harjoittelussaan, kun uutta vauhtia haetaan mm. tapahtumatuotantoon.