Ajankohtaista

Vasemmisto huolissaan: Espoon lapsimäärä kasvaa, kasvun ja oppimisen toimialan rahoitus ei

Työttömyys ei näytä taittuvan ja resurssipula vaikuttaa kaikissa rakenteissa. Kasvun ja oppimisen toimialalle (Koto) ei tahdo Espoossa löytyä millään rahaa, vaikka lapsimäärä on reippaassa kasvussa.

Vasemmisto puolsi laajennettua kirjastohanketta

Laajennettu kirjastohanke hyväksyttiin, uusi kaupunginhallituksen puheenjohtaja valittiin ja valtuutettu Antero Laukkasta kiitettiin mittavasta valtuustourasta.

Vasemmisto vaati arvostusta kaikille asumisen muodoille, Perussuomalaiset paremmuusjärjestystä tulotason ja asumismuodon mukaan

Vasemmistoliiton Kari Uotila joutui jälleen korjaamaan vuokra-asumiseen liittyviä ennakkoluuloja Espoon valtuuston kokouksessa.

Vasemmisto kommentoi tarkastuskertomusta: Kriisivuosien jälkeisiin palvelutarpeisiin ei ole kyetty vastaamaan riittävästi

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Aavaparta otti tarkastuskertomusta käsittelevässä ryhmäpuheenvuorossaan kantaa palvelupuutteisiin ja työntekijöiden uupumukseen.

Kaupungintalon purkamispäätös sinetöi valtuustotalon kohtalon

Espoon Vasemmisto oli ainoa poliittinen ryhmä, joka nosti esiin, että kaupungintalon purkupäätös tarkoittaa käytännössä myös valtuustotalon purkamista.

Espoon valtuustossa jälleen leimaavia puheenvuoroja vuokralla asumisesta

Valtuuston kokouksessa kuultiin jälleen ajastaan jälkeen jääneitä puheenvuoroja vuokralla asumisesta ja sen vaikutuksesta asuinalueen viihtyisyyteen.

Vasemmiston mielestä Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelma estää ratkaisemasta ongelmia espoolaisten palveluissa

Tarkastuslautakunta ja valtuutetut ovat huolissaan espoolaisten palveluista sekä pidentyvistä jonotusajoista. Samaan aikaan kuitenkin halutaan pitää TAKE-ohjelmasta kiinni täysin kritiikittömästi.

Espoon Vasemmisto mukana budjettisovussa - leikkausten terävin kärki tasoitettiin

Vasemmisto haluaa taata opettajien, hoitajien, avustajien, nuorisotyöntekijöiden sekä perusopetuksen toimintaedellytykset.

Vasemmisto huolissaan: Espoon eriarvoistava asuntopolitiikka tulee nostamaan asumisen hintaa

Kaavoituksen ja asuntotuotannon rajoittaminen tulee Espoossa johtamaan hinnannousuun. Riittämätön vuokra-asuntotuotanto nostaa väistämättä vuokria, jotka ovat nytkin monelle kohtuuttoman korkeita.

Espoo selviää tulevista kriiseistä paremmin, jos työntekijöistä pidetään huolta

Osavuosikatsauksessa Espoon talous todettiin vahvaksi, mutta osalla toimialoista oli edelleen näkyvissä esimerkiksi mielenterveysongelmien määrän nousua.

Vasemmisto vetoaa Espoon valtuustotalon puolesta - perusteluna kestävä kehitys

Vasemmistolla on alkamassa haastava syksy, jossa on paljon epävarmuustekijöitä. Päätösten tulee pohjata järkeviin perusteluihin. Kaupunkikehittämisen tulisi tukea asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita.

Espoon Vasemmisto järjestää kesän aikana tapahtumia koko perheelle

Kulttuurituottajaopiskelija Terhi Suokas tulee vahvistamaan Espoon Vasemmiston tiimiä eduskuntavaalien ajan kestävässä harjoittelussaan, kun uutta vauhtia haetaan mm. tapahtumatuotantoon.

Espoon pitäisi kilpailla parhaiden palveluiden ykköstilasta, eikä manner-Suomen alhaisimman veroprosentin tittelistä

Espoon valtuusto hylkäsi odotetusti Vasemmiston tukeman Vihreiden muutosesityksen, jossa olisi kohtuullistettu Take-ohjelmaa. Palveluiden ja koulutuksen laatu ei kelpaa Espoossa taloudellisen kestävyyden mittariksi.

Vasemmisto vastustaa jälleen Espoon säästöohjelmaa: oppimis- ja terveysvelka hoidettava ja säästöjen aiheuttamat lisäkustannukset arvioitava

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa tulossa rajuja leikkauksia henkilöstöön, koulutukseen, varhaiskasvatukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä joukkoliikenteeseen.

Espoon Vasemmisto kiitti kaupungin työntekijöitä ja peräänkuulutti kestävää taloutta

Tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen perusteella Espoo selvisi 2021 koronavuodesta hyvin. Kehitettävää kuitenkin on esimerkiksi mielenterveyden- ja muun hoitovelan hoitamisessa. Kestävä talous ei riko luontoa tai ihmisiä.

Espoon Vasemmiston valtuutetut mukaan rasisminvastaiseen sitoumukseen

Espoon Vasemmiston valtuutetut puolsivat rasisminvastaista sitoumusta ja lähtivät siihen mukaan. Rasismi ei ole tätä päivää eikä kuulu nykyaikaiseen päätöksentekoon. Myös maahanmuuttajaperheitä tulisi tukea nykyistä kattavammin.

Vasemmisto huolissaan oppilashuollon palveluista sekä eri ikäryhmien yksinäisyydestä

Rasismin vastaisen viikon kokouksessa oltiin huolissaan pahoinvoinnista ja suunniteltiin konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Onko Espoon talouspuskuri rakennettu lasten ja nuorten kustannuksella? Vasemmisto vaatii talouden kehittämisohjelmaan tarkistusta.

Talouden kehittämisohjelma TAKE näkyy nyt jo espoolaisten arjessa. Onko hyvä taloudellinen tulos tehty säästämällä lasten ja nuorten- sekä lähipalveluista ja kuinka kalliiksi se loppujen lopuksi tulee?

Espoolaisten palveluista on huolehdittava myös hyvinvointialueelle siirryttäessä - vanhuksista, vammaisista ja henkilöstövajeesta on huolehdittava koko ajan: ratkaisuissa ei voi odotella!

Vanhukset, vammaiset, psykologipalvelujen asiakkaat sekä monet muut espoolaiset joutuvat jälleen odottamaan, saadaanko palvelut kuntoon ja riittävästi henkilökuntaa. Palveluita tarvitaan juuri nyt!

Espoon uudessa strategiassa nollatoleranssi rasismille ja koulukiusaamiselle. Vasemmisto painottaa myös osallisuutta sekä laadukkaita peruspalveluita

Espoon Vasemmiston mielestä Espoon tulisi olla hyvä asuinpaikka kaikille espoolaisille. Tätä edistää rasismin ja koulukiusaamisen nollatoleranssi.