Vasemmiston mielestä nuorisotyöttömyys ja muu nuorten hyvinvointiin liittyvä heikkeneminen vaativat päättäjiltä välittömiä toimia

29.2.2024

Espoon valtuuston helmikuun kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätöksen ennakkotiedot, poikkihallinnollisten ohjelmaryhmien tilanne, nuorisovaltuustoon aloitteet ja kannanotot viime vuodelta sekä Keilaniemen Keilaranta -kaava. Käsittelyssä olivat myös perusopetuksen ja toisen asteen välisen siirtymävaiheen tuen mallia, Etelä-Espoon Sortti-asemaa ja Otaniemen ulkoilualueita koskevat valtuustoaloitteet.

Ennakkotilinpäätöksen perusteella Espoon väestömäärän kasvu on edelleen Suomen suurinta ja tämä koskee myös lasten ja nuorten määrää. Valtakunnallinen kehitys, jossa lasten ja nuorten määrä vähenee ei päde Espoossa tai muissakaan suurimmista kaupungeista. Taloudellisesti Espoolla menee edelleen hyvin, paremmin kuin oli arvioitu.

Ennakkotilinpäätöksen perusteella asetetut tavoitteet erityisesti nuorten hyvinvoinnin suhteen eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Esimerkiksi kiusaamisen kokemukset ovat lisääntyneet ja aiempaa harvempi kokee hyödylliseksi kertoa kiusaamisesta opettajille. 

Tiina Aavaparta piti puheenvuoron Espoon helmikuun valtuustossa.

Myös nuorisotyöttömyys on Espoossa suurempi ongelma, kuin naapurikunnissa ja Espoon nuorisotyöttömyys on kasvussa. Vasemmiston mielestä tähän pitäisi nyt kiinnittää erityistä huomiota, sillä nuorison määrän kasvu ei ole taittumassa.

Ennakkotilinpäätöstä koskevassa puheenvuorossaan Espoon Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Aavaparta nosti esiin huolen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Aavaparta muistutti, että ongelmat olivat olemassa jo ennen koronaa ja yksi nuoriin merkittävästi vaikuttavista hyvinvoinnin osatekijöistä on aikuisten stressaavan työelämän vaikutus, joka näkyy sekä kotona, että kouluissa: ”Mielenterveydestä ja jaksamisesta huolehtiminen on muidenkin kuin koulujen oppilashuollon tehtävä. Välittävät aikuiset kouluissa, nuorisotyössä, harrastuksissa eli siellä missä  lapset ja nuoret liikkuvat, on ensiarvoisen tärkeää”.

Aavaparta oli huolissaan myös siitä, että nuorisotyöttömyydestä on tullut Espoossa pysyvä ilmiö ja asian ratkaisu vaatisi rakenteellisia toimia. ”Väitän, että aiemmat säästöt ammatilliseen koulutukseen ja myös lukiouudistus vaikuttavat nuorten hyvinvointiin”, Aavaparta avasi rakenteellisia ongelmia nuorisotyöttömyyden taustalla. Nuorten asia on tikittävä aikapommi, joka vaatii yhteistä tahtotilaa espoolaisilta päättäjiltä. ”Espoosta on muodostunut stressiyhteiskunnan mallioppilas, jolle meidän tulisi yhdessä tehdä jotain. Muuten meillä ei todella ole pian veronmaksajia, vaan uupuneita veronmaksuikäisiä”, Aavaparta kuvasi puheenvuorossaan ongelman laajenemisen vaikutuksia.

Vasemmiston valtuutettu Kari Uotila kannatti Sortti-asemaa Etelä-Espoon alueelle. Ongelmana on ollut sopivan tontin löytäminen. Etelä-Espoon alueella on kuitenkin tontteja, joissa rakentamista ei olla toteuttamassa lähivuosina. ”Toivoisin, että tahtotila olisi se, että alue löytyy, koska sillä pystyttäisiin edistämään tiheästi asutetun Etelä-Espoon asukkaiden käytännön kiertotalouden toteuttamista”, Uotila muistutti. Kiertotalouden toteutumiseen ja asenteisiin sitä kohtaan vaikuttavat käytännölliset asiat, jotka koskettavat ihmisten arkea. Uotilan ehdotuksena oli, että alue hankittaisiin väliaikaisella vuokrasopimuksella, jolloin Sortti-asema saataisiin nopeammalla aikataululla.


Lisätietoja:


Tiina Aavaparta

Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja

tiina.aavaparta@gmail.com