Ajankohtaista

Espoon Vasemmisto kiitti kaupungin työntekijöitä ja peräänkuulutti kestävää taloutta

Tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen perusteella Espoo selvisi 2021 koronavuodesta hyvin. Kehitettävää kuitenkin on esimerkiksi mielenterveyden- ja muun hoitovelan hoitamisessa. Kestävä talous ei riko luontoa tai ihmisiä.

Espoon Vasemmiston valtuutetut mukaan rasisminvastaiseen sitoumukseen

Espoon Vasemmiston valtuutetut puolsivat rasisminvastaista sitoumusta ja lähtivät siihen mukaan. Rasismi ei ole tätä päivää eikä kuulu nykyaikaiseen päätöksentekoon. Myös maahanmuuttajaperheitä tulisi tukea nykyistä kattavammin.

Vasemmisto huolissaan oppilashuollon palveluista sekä eri ikäryhmien yksinäisyydestä

Rasismin vastaisen viikon kokouksessa oltiin huolissaan pahoinvoinnista ja suunniteltiin konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

Onko Espoon talouspuskuri rakennettu lasten ja nuorten kustannuksella? Vasemmisto vaatii talouden kehittämisohjelmaan tarkistusta.

Talouden kehittämisohjelma TAKE näkyy nyt jo espoolaisten arjessa. Onko hyvä taloudellinen tulos tehty säästämällä lasten ja nuorten- sekä lähipalveluista ja kuinka kalliiksi se loppujen lopuksi tulee?

Espoolaisten palveluista on huolehdittava myös hyvinvointialueelle siirryttäessä - vanhuksista, vammaisista ja henkilöstövajeesta on huolehdittava koko ajan: ratkaisuissa ei voi odotella!

Vanhukset, vammaiset, psykologipalvelujen asiakkaat sekä monet muut espoolaiset joutuvat jälleen odottamaan, saadaanko palvelut kuntoon ja riittävästi henkilökuntaa. Palveluita tarvitaan juuri nyt!

Espoon uudessa strategiassa nollatoleranssi rasismille ja koulukiusaamiselle. Vasemmisto painottaa myös osallisuutta sekä laadukkaita peruspalveluita

Espoon Vasemmiston mielestä Espoon tulisi olla hyvä asuinpaikka kaikille espoolaisille. Tätä edistää rasismin ja koulukiusaamisen nollatoleranssi.

Espoon Vasemmisto vaatii valtuustolta panostuksia hoitovelan ja kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Oikealta luvassa lisää talouskuria ja säästötoimia

Espoon Vasemmiston mielestä hoitovelkaa, pitkäaikaistyöttömyyttä tai pitkiä terveysasemien jonoja ei ratkaista oikeiston tiukalla, erityisesti kouluihin iskevällä säästö- ja talouskurikuurilla, eikä maahanmuuttajia syyttelemällä.

Espoon Vasemmiston luottamushenkilöt kaudelle 2021-2025 on valittu

Espoon Vasemmiston luottamustoimipaikat vuodelle 2021-2025 on päätetty. Luottamustoimipaikkoja saatiin Vasemmistoliitolle tärkeisiin lautakuntiin, jaostoihin ja toimikuntiin. Tavoitteena on palveluiden sekä moninaisuuden turvaaminen.

Espoon valtuusto nosti säästöohjelmista huolimatta luottamushenkilöiden palkkioita, eikä halunnut julistaa ilmastohätätilaa - Vasemmisto vastusti

Tiedote 24.6.2021 Kauden viimeisessä valtuuston kokouksessa ilmastonmuutoksen edelläkävijäksi mielellään profiloituvan Espoon valtuutetut eivät nähneet ilmastohätätilan julistamista tarpeellisena.…

Espoon Vasemmisto julkaisee kaupunkiohjelmansa vuosille 2021-2025

Vasemmistoliitto on julkaissut helmikuussa 2021 valtakunnallisen kuntavaaliohjelman, jossa periaatteena on kaupunkien ja kuntien rakentaminen kaikille, ei vain harvoille. Espoo on suuri, monipuolinen…

Espoon Vasemmisto jäi yksin puolustamaan pohjoisespoolaisia

Espoon Vasemmisto jäi yksin puolustamaan pohjoisespoolaisten palveluja valtuuston käsitellessä Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennushanketta. Kalajärvi on suurin tulevan Pohjois-…

Vasemmistoliitto irtaantui Espoon budjettineuvotteluista

Talouden tasapainottaminen leikkaamalla on väärä arvovalinta Valtuuston enemmistön päätös sopeuttaa taloutta pääosin palveluista leikkaamalla ja laiminlyömällä tulopuolen vahvistamista on Vasemmiston…