Vasemmisto vastustaa jälleen Espoon säästöohjelmaa: oppimis- ja terveysvelka hoidettava ja säästöjen aiheuttamat lisäkustannukset arvioitava

2.6.2022

Vuonna 2020 Espoon valtuustossa hyväksytty Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus – ja sopeutusohjelma päivitettiin vuosille 2023-2025. Espoon Vasemmisto päätti jälleen irtautua sopimuksesta, jonka allekirjoittivat kokoomus, SDP, perussuomalaiset, RKP sekä Liike Nyt.  TaKe-ohjelman tavoitteena on karsia menoja ja lisätä tuloja. Vasemmisto katsoo, että korona-aikana pahentunut hoiva- ja koulutusvelka olisi tullut ottaa huomioon ohjelman päivityksessä. Säästötoimet kohdistuvat TaKe-ohjelmassa kuitenkin erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin sekä kuluvan vuoden osalta myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

”Meidän näkemyksemme mukaan säästöjä ei enää voi kasvun ja opetuksen toimialalla tehdä muutoin kuin laadun tai lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella”. Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Ahlfors muistuttaa. ”Jos säästetään tiloista, lakkautuslistalla on niin isoja kouluja, etteivät lapset mahdu lähialueiden kouluihin. Lasten hyvinvointia ei palvele, että kouluyhteisöt hajotetaan, mikäli lapset sijoitetaan useampiin kouluihin. Tiiviisti pakatuissa kouluyhteisöissä on hälyä ja niissä on vaikea tarjota rauhaa, mistä kärsivät etenkin erityistä tukea vaativat oppilaat. Jotta ennaltaehkäistäisiin kalliita ja raskaita tukipalveluita, parasta ennaltaehkäisyä olisi se, että koulussa pystyy keskittymään ja aikuisilla on aikaa. Jos säästöjä vaaditaan ja kouluja ei lakkauteta, vähennykset tehdään henkilöstöstä, jolloin lapsilla ja nuorilla ei ole edes nykyistä määrää aikuisia tukenaan.” Vasemmisto kyseenalaistaa voimakkaasti toimintamallin, jossa pienemmällä määrällä työntekijöitä tehdään yhä suurenevia määriä töitä esimerkiksi ylitöinä. Hupenevatko säästöt tällöin henkilöstön vaihtuvuuden aiheuttamiin rekrytointikustannuksiin ja sairaspoissaoloihin? Hyvinvoiva henkilöstö tekee työnsä tutkitusti tehokkaammin.

Lisäksi Vasemmiston mielestä TaKe-ohjelman uusittu tilojen myynnin 300-500 miljoonan euron myyntitavoite vuosille 2023-2025 näyttäytyy lähinnä periaatteellisena ja ideologisena, eikä palvele aidosti kestävää taloudenhoitoa, jota TaKe-ohjelmassa nimellisesti tavoitellaan. Perusteluna tälle on Espoon opetuksen keskivertoa kalliimmat oppilaskustannukset, jotka pitkälti selittyvät tilakustannuksilla. Myytävien tilojen joukossa on sote-alueelle siirtyvien rakennusten lisäksi kouluja ja päiväkoteja. Tilat ollaan myymässä sijoittajille tarkoituksena jäädä niihin vuokralle. Sijoittajat saavat verovaroista vakaata tuottoa, josta on lisäksi saatava voittoa. ”On vaikea ymmärtää, miksi espoolaisten veroeuroja käytetään näin järjestelmällisesti sijoittajien kukkaroiden kasvattamiseen. Nämä kohteet ovat kaupungin parhailla paikoilla, joissa kaupungilla olisi pienin riski”, ihmettelee Tiina Ahlfors. Alun perin asetettu tavoite oli koko TaKe-kaudelle, mutta nyt se pysyy samana, vaikka osa tiloista, kuten Espoon sairaala, on jo TaKe- kauden aikana myyty.

Vasemmisto kritisoi TaKe-ohjelmaa lyhytnäköisyydestä, toimien vaikutusten arvioinnin puutteesta, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla, sekä säästötoimien aiheuttamien lisäkustannusten kohonneesta riskistä, jota ei ole lainkaan huomioitu. ”Tässä Take -neuvottelussa tarkasteltiin vain euroja, ei toimien vaikutuksia ja aiheuttavatko ne lisäkuluja jatkossa, jo hyvinkin lyhyellä tähtäimellä. Myös esimerkiksi Karatalon vuokrasopimus on jo irtisanottu ja kirjauksissa oli vain pyrkimys löytää tämän vuoden aikana ratkaisuja toiminnan jatkumiseen. Eli ensin on toimittu ja vasta sitten suunniteltu.” Tiina Ahlfors sanoo.

Vasemmiston linja on, että TaKe-ohjelman taloudellisuus ja tuottavuus pitäisi arvioida laaja-alaisesti, koska osa aiheutetuista ongelmista ja lisäkustannuksista voi olla sekä kallista, että vaikeaa korjata.


Lisätietoja:

Tiina Ahlfors
Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja
tiina.ahlfors@hotmail.fi