Vasemmisto huolissaan: Espoon lapsimäärä kasvaa, kasvun ja oppimisen toimialan rahoitus ei

15.9.2023

Tiedote 15.9.2023


Valtuutettu Tiina Aavaparta piti valtuuston syyskuun kokouksessa Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron osavuosikatsauksesta.  Työttömyys ei näytä taittuvan ja resurssipula vaikuttaa kaikissa rakenteissa. Kasvun ja oppimisen toimialalle (Koto) ei tahdo Espoossa löytyä millään rahaa, vaikka lapsimäärä on reippaassa kasvussa.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, espoolaiset. Työttömyys on yhä koronaa edeltänyttä tasoa korkeammalla. Maailma on epävarma ja tulee varmasti seuraavat vuodet olemaan. Suhdanteet ja rakenteelliset ongelmat vaikuttavat työllisyyteen. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen ennakoidaan olevan tänä vuonna 29 miljoonaa euroa. Maksut ovat pysyneet koronan jälkeen samalla tasolla, eivätkä aiemminkaan olleet juuri pienempiä. Nollaan maksuja ei saa, mutta on huolestuttavaa, kuinka ns. suhdanneherkkää työttömyyden hoito on. Poppakonsteja ei varmasti ole, mutta työllisyyspalveluissa ja elinvoiman keinoissa ollaan, ehkä pakosti tai resurssien niukkuudesta johtuen, enemmän reaktiivisia kuin proaktiivisia.

Mielenterveyden ongelmat vaikuttavat työttömyyden kestoon ja pitkittymiseen, emmekä ole kaupunkina, tuoreena hyvinvointialueena tai maana onnistuneet hoitamaan siihen liittyviä haasteita kovinkaan hyvin. Alueellisen yhteistyön olisi hyvä olla tiivistä työttömyyden pitkittymisen ehkäisyssä. 

Tiina Aavaparta vakavailmeisenä valtuuston kokouksessa. 

Valtiolla ei ole työllisyyden hoidossa ”porkkanaa” auttaa, koska työmarkkinatuen sakkomaksut ovat valtiolle suht mutkatonta tuloa. 

Varapuheenjohtajana kannatan neuvottelutoimikunnan esitystä, jossa Koton menoihin on löydyttävä rahat, sillä tämän kokoluokan säästöjä ei saataisi, kuin henkilöstöön kohdistuvista toimista. Näitä toimia ei ehdittäisi toteuttaa, eivätkä ne myöskään tässä tilanteessa olisi millään tavoin kestäviä. Aasinsiltana työllisyyden sakkomaksuihin: tämän vuoden ennakoidulla 29 miljoonalla voisi kuitata Koto-toimialan menojen nousun. Syinä Koton menoylitykseen ovat lapsimäärän kasvu, vuokrat, kulujen nousu ja palkat. Lapsimäärän kasvu taas heijastuu tiloihin ja lisää investointeihin nostopaineita.

Päiväkodit ja koulut on jo valmiiksi aika tiiviisti täytetty.  Lapsimäärän lisäys vaikuttaa myös henkilökunnan vointiin. Huolta on sekä opettajien jaksamisesta, että varhaiskasvatuksen henkilökunnasta. Lähijohtamisella on paljon vaikutusta päiväkotien toimintaan ja henkilökunnan hyvinvointiin ja pysyvyyteen. Kouluissa johtamisen resurssit ovat käsittääkseni aavistuksen paremmat. 

Trendiä, jossa lähiesimiehellä on monta yksikköä, tulisi arvioida uudelleen. Johtaminen vaatii aikaa ruohonjuuritasolla, jotta henkilökunta kokee tulevansa kuulluksi ja kannatelluksi. Ketteriä uusia pyöriä ei nykypäivänä kannata keksiä, kun työntekijät ja lähiesimiehet ovat uupuneita. Muutama peruutusaskel voi nopeuttaa eteenpäin menoa. Lapsimäärän kasvu aiheuttaa myös investointeihin lisäyspaineita. 

Kannatan myös valtuutettu Johanna Värmälän (SDP) asunnon vaihdon helpottamiseen ja erityisesti lapsiperheköyhyyden vähentämisen selvittämiseen liittyviä toivomuksia.”

Lisätietoja:

Tiina Aavaparta
Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja
tiina.aavaparta@gmail.com