Vasemmisto huolissaan: Espoon eriarvoistava asuntopolitiikka tulee nostamaan asumisen hintaa

28.10.2022

Monin paikoin Suomessa väestönkasvun puute syö kuntien ja kaupunkien elinvoimaa. Espoo on jo vuosikymmenten ajan kasvanut tasaista vauhtia ja kasvaa edelleen. Espoossa tämä on nyt alettu nähdä ongelmana, jonka suitsimiseksi suunnitellaan asuntotuotannon rajoittamista.


Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä on olemassa näyttöä siitä, että kaavoituksen ja asuntotuotannon rajoittaminen johtaa ainoastaan hinnannousuun. Riittämätön vuokra-asuntotuotanto nostaa väistämättä vuokria, jotka ovat nytkin monelle kohtuuttoman korkeita.


Asuntotuotannon rajoittaminen nostaisi esimerkiksi juuri nuorten työikäisten ensiasuntojen hintaa. Espoossa ei voida olettaa, että ammattimaista, nuorta työvoimaa saadaan automaattisesti Espoon ulkopuolelta vaan Espoossa on rakennettava asuntoja ja pidettävä hintataso sellaisena, että ihmisillä on varaa asua ja tehdä työtä Espoossa.


Kari Uotila valtuuston kokouksessa. Kuva Tiina Aavaparta.

Espoon pitää kantaa vastuuta kokonaisuudesta. Ihmisten pitää voida asua omassa kotikaupungissaan!

Valtuutettu Kari Uotila muistutti puheenvuorossaan myös puurakentamisen merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa. ”Espoonkin pitäisi olla rohkea edelläkävijä ja pohtia keinoja puurakentamisen edistämiseksi”, Uotila toivoi. 


Lisätietoja:

Kari Uotila

valtuustoryhmän varapuh.joht
karia.uotila@gmail.com
0452099902