Espoon Vasemmiston valtuutetut mukaan rasisminvastaiseen sitoumukseen

26.4.2022

Valtuuston kokouksessa 25.4 varavaltuutetut Jaana Wessman ja Aino Akinyemi tuurasivat estyneitä Uotilaa sekä Ahlforsia. Valtuustossa kukitettiin aluksi Meri Löyttöniemi 50-vuotispäivän kunniaksi. Espoon Vasemmiston valtuustoryhmä onnittelee Löyttöniemeä. Ukrainan kriisin vaikutuksista kerrottiin valtuustolle ennen kokouksen varsinaisten asioiden käsittelyä.

Valtuusto käsitteli Valtuuston rasisminvastaista sitoumusta, joka nostatti paljon keskustelua. Sekä Akinyemi että Wessman pitivät sitoumusta kannattavat puheenvuorot. 

Sitoumuksessa espoolaiset valtuutetut sitoutuvat:

1. Huolehdin siitä, että päätökseni edistävät yhdenvertaisuutta. 
2. Puutun rasistisiin tilanteisiin sekä väkivaltaan ja vihaan yllyttäviin puheisiin ja tekoihin.
3. Kohtaan ihmisen. Tutustun ja yritän nähdä asian toisen näkökulmasta. Huomaan ennakkoluuloni.
4. Haluan oppia toimimaan paremmin. Kuuntelen, lisään ymmärrystäni ja tietoani rasismista ja syrjinnästä sekä opin.

Valtuustossa käsiteltiin vammaisasiamiehen sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset. Valtuutetut ottivat selvityksessä esiin nousseet huolet vakavasti. Vammaisten henkilöiden esteet terveyspalveluissa nousivat monen puheissa esille. Hoitoon pääsyn vaikeudet saivat keskustelussa moitteita, mutta myös kiitosta tilanteen parantamisesta mm. työntekijöiden kovan työpanoksen ja uudenlaisen tiimimallin johdosta.  

Kokouksessa käsiteltiin valtuustoaloitetta Espoon kaupungin lapsistrategian ja toimenpideohjelman laatimiseksi. Akinyemi teki Wessmanin kannattamana toivomuksen, että maahanmuuttajaperheiden oikea-aikaisiin palveluihin hakeutumista tuettaisiin siten, että Espoossa selvitettäisiin Helsingin pilotin pohjalta mahdollisuus perustaa Vanhempana Suomessa -ryhmä.  

Valtuusto käsitteli lisäksi valtuustoaloitteen peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttämisestä, Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön sekä valtuustoaloitteen erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi. Esteettömyysohjelmaan liittyvä aloite palautettiin uuteen valmisteluun, jotta siinä huomioitaisiin vammaisneuvoston ja Rakennetaan Kaikille -työryhmän lausunnot.  

Espoon Vasemmiston valtuustoryhmä toivottaa hyvää vappua kaikille!


Lisätiedot:

Aino Akinyemi

Varavaltuutettu

aino.akinyemi@hotmail.com