Vasemmisto huolissaan oppilashuollon palveluista sekä eri ikäryhmien yksinäisyydestä

25.3.2022

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Ahllfors puhumassa puhujapöntössä.

Maaliskuun valtuustossa puhutti eniten Espoon kaupungin hyvinvointikertomus. Valtuutetut olivat huolissaan pahoinvoinnista ja kiitollisia hyvinvointia edistävistä toimista.  Rakentavia ehdotuksia annettiin tämän työn tukemiseksi.

Valitettavasti kuultiin jälleen myös perussuomalaisten maahanmuuttajia syrjiviä puheenvuoroja, mikä oli erityisen huolestuttavaa, sillä valtuusto pidettiin rasismin vastaisen viikon aloituspäivänä. Vasemmisto pitää hyvin keskeisenä, että Espoossa panostetaan siihen, että kaikki kuntalaiset kohdataan ja otetaan mukaan yhdenvertaisesti, tarjoten jokaiselle tarvittaessa yksilöllisiin tarpeisiin perustava tuki ja apu. Tähän pyydettiin nykyistä konkreettisempia toimenpiteitä myös vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa, jossa ryhmän puheenjohtaja Tiina Ahlfors nosti esille erityisesti yksinäisyyden teeman, joka koskettaa kaikkia hyvinvointikertomuksessa kuvattuja ikäryhmiä. Vasemmisto peräänkuulutti oppilasterveydenhuollon riittävää rahoitusta, yksinäisten ikääntyneiden kohtaamista ja etsimistä perusterveydenhuollon palvelujen yhteydessä sekä järjestöjen toiminnan merkitystä työikäisten yksinäisyyden vähentämisessä.

Espoon valtuusto myönsi lainan takaukset Suomen Urheiluliitoille Kalevan kisojen 2025 järjestämistä varten sekä Espoon Jääurheilun Tuki ry:lle Matinkylän Jääurheilukeskusta varten. Lisäksi valtuusto päätti valtion myöntämän määrärahan siirtämisestä Länsi-Uudenmaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen. 

Valtuusto käsitteli myös kuntalaisaloitteen Karhusaaren säilyttämiseksi suojeltuna kohteena ja valtuustoaloitteen luontoratkaisujen vauhdittamiseksi.


Lisätietoja:

Tiina Ahlfors
Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja
tiina.ahlfors@hotmail.fi