Nuorison hyvinvoinnin heikkenemisen trendi näkyy Espoossa, vasemmisto vaatii toimenpiteitä

7.6.2024

Espoon valtuuston kokouksessa 20.5 hyväksyttiin Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartta ja käsiteltiin vuoden 2023 arviointikertomus ja tilinpäätös. 3.6 valtuuston kokouksessa käsiteltiin puolestaan kuluvan vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta.

Osavuosikatsauksessa tarkastellaan taloudellisten ja muiden tavoitteiden kehitystä ja toteutumista ja näkyvissä on sama trendi, joka nousee esiin myös arviointikertomuksessa ja tilinpäätöksessä. Espoo kasvaa edelleen, mutta samalla kasvavat myös verotulojen vähenemiseen ja työttömyyteen liittyvät huolenaiheet. 

Kuva: Studio Valonkuva/Siru Heikkilä.

Erityinen huoli liittyy lasten ja nuorten tilanteeseen, sillä Espoossa ei olla päästy koulukiusaamisen ja kouluväkivallan osalta asetettuihin tavoitteisiin. Espoon nuorisotyöttömyys on ollut pitkään suurempaa kuin naapurikunnissa ja nuorten ongelmat ovat kärjistyneet sekä nuorten kokema näköalattomuus on lisääntynyt.

Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Aavaparta teki aiemmin valtuustokysymyksen liittyen koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan. Nuorten parissa työskenteleville nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen on ollut näkyvissä jo pidempään. ” Espoossa toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Tämä ei ole vain koulun tehtävä, vaan pitää ottaa huomioon myös aikuisten toiminta ja keskustelukulttuuri. Nuorten pahoinvointi on yhteisökysymys”,  Aavaparta selvittää Espoon kasvavien ongelmien juurisyitä.

Vasemmiston valtuustoryhmä on huolissaan nuorten tilanteesta ja vaatii, että Espoon aikuiset ja päättäjät ryhtyvät yhdessä konkreettisiin toimiin tilanteen parantamiseksi.

 

Tiina Aavaparta

Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja

tiina.aavaparta@gmail.com