Oittaan ulkoilualueelle vihdoin esteetön wc -ja huoltorakennus

24.4.2024

Espoon valtuuston huhtikuun kokouksessa käsiteltiin Oittaan uimarannan wc -ja huoltotilojen uudisrakennushanketta, jonka urakan oli tarkoitus alkaa huhtikuussa. Hankkeen kustannukset ovat nousseet arvioitua suuremmiksi, sillä halvinkin urakkatarjous ylittää alkuperäisen kustannusarvion 185 tuhannella eurolla. Syynä kustannusten nousulle on esimerkiksi maanrakennustöiden haastavuus. Hankintaa ei voida myöskään tehdä siten, että esimerkiksi kestävän kehityksen vaatimukset jäävät täyttymättä.  Aiheesta käytiin valtuustossa vilkasta keskustelua.

Valtuutettu Kari Uotila vaati esteetöntä uudisrakentamista.

Perussuomalaiset panostivat keskusteluun kutsumalla hanketta ”tyhmäksi”, toisten rahojen tuhlaamiseksi ja vertaamalla Oittaan pukutiloja omakotitaloon. Kokoomus oli eri linjoilla ja koki, että hanke palvelee innovaatiotoimintaa. SDP ihmetteli, että hankkeen hintataso on kaksinkertaistunut samaan aikaan, kun rakentamisen hintataso on laskenut. SDP myös muistutti hankkeiden kustannusvaikuttavuuden kehittämisestä. Tämäkin hanke on kilpailutettu jo kolmeen kertaan. Pohjatöiden tasoa arvioineen tilakeskuksen osaamistasoakin epäiltiin. SDP myös ihmetteli, että koulujen osalta edellytetään kustannustehokkaita ratkaisuja, mutta tässä kohtaa ei etsitty Oittaalta edullisempia rakentamisen paikkoja ja muistutti, että pelkästään tämän hankkeen budjetin ylityksellä olisi säästetty parikin lähikoulua.

Kokoomus puhui eurojen sijaan epähuomiossa markoista, mutta sentään tunnusti, että tämän hankkeen kohdalla riittävää osaamista ei ehkä ole löytynyt. Vihreät muistutti, että määrärahojen lisäys hyväksyttiin tila- ja asuntojaoston kokouksessa sekä kaupunginhallituksessa yksimielisesti ja nyt sitä yhtäkkiä vastustivatkin samat ihmiset, jotka sitä alun perin ovat olleet hyväksymässä. Henna Partasen sanoin: ”Tämä saa päätöksenteon näyttämään vähän poukkoilevalta”. Keskusta muistutti Oittaan valtavista kävijämääristä sekä Pohjois-Espoon pienemmistä investointimääristä eli siis alueellisesta tasa-arvosta. SDP muistutti, että alun perin sovittiin kaikkien ryhmien, myös perussuomalaisten, kesken, että Espoonlahden huoltorakennus tehdään ensin ja sitten Oittaalle vastaava. Espoonlahden rakennuksen hinta oli myös huomattavasti korkeampi.

Vasemmiston valtuutettu Kari Uotila otti etäisyyttä kustannuskeskusteluun ja muistutti siitä, että sitä käydään kaupungissa, jossa hyväkuntoisia rakennuksia puretaan jatkuvasti ja yksittäinen maanomistaja saa päättää, kulkeeko rantaraitti rannassa vai ei. Uotilan mielestä esteettömyysasetus pitäisi ottaa vakavasti eikä rakentaa uudisrakennuksia, joissa ei ole esteetöntä pääsyä ja wc-tiloja. Esteettömyyttä esitettiinkin toivomuksena alkuperäiseen esitykseen, joka perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta hyväksyttiin. Oittaan ulkoilijoille on nyt siis vihdoin luvassa esteetön wc -ja huoltorakennus.


Lisätietoja:

Kari Uotila

valtuustoryhmän varapuh.joht
karia.uotila@gmail.com
0452099902