Vasemmisto asettui tukemaan Espoonjokilaakson luontoarvoja

16.12.2023

Vuoden viimeisessä Espoon valtuuston kokouksessa hyväksyttiin aiemmin pöydälle jätetty vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma.

Valtuustossa käsiteltiin myös vuoden 2023 kolmas Espoon kaupungin talouden osavuosikatsaus, josta käytiin keskustelua.  Moni nosti esille mitattavien tavoitteiden sekä työllistämisen tärkeyttä.

Espoon väestönkasvu jatkuu hyvää vauhtia ja työllisyyskin on hyvällä tasolla. Toimintojaan leikkaavien hyvinvointialueiden osallisuus tulevissa työvoimatoimissa herätti valtuutetuissa huolta, koska tehokkaat toimet vaativat investointeja.

Valtuusto päätti jatkaa peruskoulujen johtokuntien toimintaa valtuustokauden loppuun saakka. Lautakuntien jatkoa on puollettu sillä, että paikallistason demokratian pelätään kouluissa heikkenevän lakkautusten myötä.

Kokouksessa  käsiteltiin Högnäsin ja Lasihytin asemakaavat sekä asemakaavamuutokset. Högnäsiin aiotaan rakentaa omakotitaloja.    

Varavaltuutetut Aino Akinyemi ja Jaana Wessman.

Kuva: Aino Akinyemi.

Kauklahden aseman eteläpuoliselle teollisuus- ja varastoalueelle on tarkoitus rakentaa keskustamaista asuinrakentamista. Lasihytin asemakaava-alue on suuruudeltaan lähemmäs 48 hehtaaria ja suunnitelmissa on rakentaa kymmeniä kerrostaloja tuhansille asukkaille. Espoonjoki virtaa alueen lävitse ja vihreät esittivätkin palautusesityksessään kerrostalojen poistamista joen välittömästä läheisyydestä. 

”Vasemmisto puolsi vihreiden palautusesitystä Lasihytin asemakaavan osalta Espoonjokilaakson ja luontoarvojen varjelemiseksi”, kertoi kokouksessa Vasemmiston aluevaltuustoryhmää edustanut Aino Akinyemi. Palautusesityksessä esitettiin muun muassa poistettujen kortteleiden tilalle virkistysalueita. Valtuuston niukka enemmistö päätti olla palauttamatta esitystä, joten kaava hyväksyttiin kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Myös Högnäsin pitkään vireillä ollut asemakaava hyväksyttiin.

Asuinympäristössä vihreys ja puistoalueet vaikuttavat tutkitusti ihmisten hyvinvointiin ja mielialaan ehkäisten tehokkaasti esimerkiksi masennusta viheralueiden lähellä asuvilla. Vasemmisto toivoo, että tämä huomioidaan myös Espoon kaavoituksessa.


Lisätiedot:

Aino Akinyemi

Varavaltuutettu

aino.akinyemi@hotmail.com