Espoon uudessa strategiassa nollatoleranssi rasismille ja koulukiusaamiselle. Vasemmisto painottaa myös osallisuutta sekä laadukkaita peruspalveluita

18.10.2021

Espoon kaupungin strategiasta eli Espoo-tarinasta päästiin yksimielisyyteen kaikkien muiden paitsi perussuomalaisten osalta.  “Espoo-tarinan pitäisi osoittaa tahtotila ja toimenpiteet, joilla kaupunkia kehitetään siten, että se on kaikille espoolaisille hyvä paikka elää”, linjaa Espoon Vasemmiston pitkäaikainen vaikuttaja ja valtuutettu Kari Uotila.

Vasemmiston on helppoa sitoutua strategiaan, jossa on nollatoleranssi rasismille ja koulukiusaamiselle. Väkivalta ei kuulu kouluihin, vaan sivistyneessä kaupungissa taataan kaikille koulurauha. Lasten ja nuorten hyvinvointiin halutaan panostaa ja vähentää myös asuinalueiden välistä eriytymistä ja eriarvoisuutta. Strategiassa on nostettu painopisteeksi myös koronan aiheuttaman hoito- ja koulutusvelan hoitaminen tulevina vuosina.  “ Mielestämme strategiassa on tärkeitä inhimillisiä painopisteitä, joihin on helppo sitoutua ja joissa haluamme olla mukana. Kuitenkin samalla kannamme huolta siitä, miten edellisellä kaudella päätetyt massiiviset leikkaukset esimerkiksi koulutuspuolella sopivat yhteen nyt luodun strategisen tavoitetilan kanssa” , toteaa Espoon Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Tiina Ahlfors.

Kaupungin henkilöstön hyvinvointi on tärkeää nostaa strategiassa esiin ja panostaa työssä jaksamiseen sekä inhimilliseen työkulttuuriin. Espoon Vasemmisto kantaa huolta siitä, että koronan myötä palveluiden saatavuus myös ulkoisilta toimijoilta ostamalla on heikentynyt, eikä ulkoistuksiin ja ostoihin voi yksiselitteisesti luottaa laadukkaiden peruspalveluiden toteuttamisessa. Muita Espoon Vasemmistolle tärkeitä strategisia painopisteitä ovat asunnottomuuden vähentäminen sekä osallisuuden lisääminen. “Kaupungin omaan laadukkaaseen palvelutuotantoon pitäisi panostaa ja olisimme halunneet strategiaan vielä kattavampia osallisuutta koskevia painotuksia”, toteaa varavaltuutettu Aino Akinyemi.

Viihtyisä kaupunkiasuminen kuuluu kaikille, samoin kuin lähiluonto. Korona-aika on osoittanut, että esteettömyys myös digitaalisessa mielessä on tärkeä kehittämisen painopiste ja tärkeä osa kansalaisuutta sekä hyvinvointia.


Lisätietoja:

Tiina Ahlfors
Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja
tiina.ahlfors@hotmail.fi